Tractaments

Home / Tractaments

Els tractaments modificadors de la EM tenen caràcter preventiu:

– Redueixen la freqüència i la intensitat dels brots

– Prevenen l’aparició de noves lesions en la Ressonància Magnètica cerebral

– Poden retardar i reduir les discapacitats adquirides

– Existeixen efectes secundaris i no es pot saber amb precisió quin serà la reacció al tractament en cada persona

– El tractament no li farà sentir-se millor, ni reduirà els símptomes, ni la discapacitat generada per recaigudes anteriors

A l’hora de consensuar amb el teu neuròleg el tractament modificador de la malaltia, és important tenir en compte:

– Beneficis/riescos per a cada persona amb EM

– Tipus de EM

– Efectes secundaris que poden aparèixer

– Manera i freqüència de l’administració

– Valorar el seu impacte en la vida quotidiana: impacte emocional, impacte en l’estil de vida, preferències personals…

FATIGA

– Amantadina

– Modafinilio

– Pemolina

– Metilfenidato

ESPASTICITAT

– Baclofeno oral

– Tizanidina

– Diazepam

– Gabapentina

– Cannabinoides / nabiximols

– Baclofeno intratecal

– Toxina botulínica A

CAPACITAT DE MARXA

– Aminopiridinas / dalfampridina

DOLOR NEUROPÀTIC

– Gabapentina

– Carbamacepina

– Amitriptilina

– Pregabalina

DÈFICIT COGNITIU

– Donepezilo

– Interferó beta

– Acetato de glatirámero

– Rivastigmina

– Memantina

DISFUNCIÓ VESICAL

– Oxibutinina

– Tolterodina

– Desmopressina

El brot és un concepte clínic definit com l’aparició de símptomes o signes de disfunció neurològica d’instauració aguda i amb una durada mínima de 24 hores, o bé una deterioració significativa de símptomes neurològics preexistents que havien estat estables o absents durant almenys 30 dies en absència de febre o infecció. Identificar correctament el brot és clau per a poder establir el diagnòstic i plantejar un correcte abordatge terapèutic. La simptomatologia del brot és l’expressió d’una o diverses lesions fruit d’un procés inflamatori localitzat en el SNC i, per això, el seu tractament està enfocat a controlar el procés inflamatori, especialment amb corticoesteroides.

Corticosteroides

– Metilprednisolona

– ACTH

– Dexametasona

Plasmafèresis

Inmunoglobulina G intravenosa

En pacients amb EM, es recomana realitzar tractament rehabilitador multidisciplinari adequat al moment evolutiu, ja que pot millorar la qualitat de vida relacionada amb la salut i la funcionalitat en les activitats de la vida diària.

Les organitzacions de persones amb Esclerosi Múltiple solen comptar amb serveis de rehabilitació multidisciplinàries, enfocats a una rehabilitació integral. Alguns dels serveis que es presten són:

– Fisioteràpia

– Psicologia /Neuropsicologia

– Teràpia ocupacional

– Logopèdia

– Treball social