Serveis

Home / Serveis

ACTIVA-T

El servei d’informació, formació i acompanyament psicosocial a persones amb Esclerosi Múltiple (EM), subvencionat pel 0,7% IRPF social, està dirigit a aquelles persones nouvingudes a l’entitat per a ser ateses. Després d’identificar les seves necessitats i demandes, s’ofereixen eines per a fer front a la situació d’incertesa, temor, desconeixement o aïllament en la qual es troba. I es fa a partir de tota una sèrie d’actuacions i activitats de tipus assistencial, divulgatives i sanitàries que contribueixen en l’adaptació a la malaltia i promouen un estil de vida actiu i saludable.

SUPORT A L′HABITATGE

Aquest servei de caràcter socioeducatiu, subvencionat pel 0,7% IRPF social, ofereix suport en l’habitatge de tipus intermitent o limitat a persones amb EM en situació de risc de dependència o situació de desprotecció per aïllament comunicacional i relacional, incapacitat per a l’autocura personal i organització de la llar, així com per a la gestió de la vida quotidiana. La seva finalitat és que la persona que rep el suport pugui participar en la seva pròpia vida personal, tenint en compte el moment i context vital en el qual es troba i tenint present l’entorn més immediat en el qual conviu, tant en la comunitat com en el domicili, millorant així la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

CENTRO DE DÍA

Financiado por el Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS), ofrece una atención integral para las personas con EM y con necesidades de apoyo extenso y generalizado. Su objetivo es mejorar o mantener el mayor grado posible de autonomía y bienestar de este perfil de personas usuarias, previniendo situaciones de mayor dependencia, potenciando la inclusión social y dando respiro y apoyo a sus cuidadores. Para conseguir su objetivo, contempla en todo momento actividades que cubren sus necesidades personales básicas, terapéuticas y sociales de forma continuada y que generan oportunidades de aprendizaje, potenciación y rehabilitación de las capacidades cognitivas, funcionales y relacionales.

PROA

El servicio de Atención Integral y Promoción de la Autonomía, financiado por el Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS), atiende a personas con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas que, tras haber finalizado la fase inicial de atención y rehabilitación sanitaria, se encuentran en una situación de estabilización y cronicidad. El servicio presta un apoyo personalizado a dichas personas y a sus familias y aborda cualquier tipo de dificultad personal, relacional, familiar o de salud que esté impidiendo alcanzar o mantener el máximo nivel de autonomía posible.

VOLUNTARIADO

Entendemos que el voluntariado es un medio facilitador de apoyo que nos asegura la participación e integración de las personas con Esclerosis Múltiple. Por este motivo, ABDEM promueve actividades para personas voluntarias que están relacionadas con colaboraciones puntuales en eventos, desarrollo de talleres en los centros y acompañamiento grupal o individual a personas usuarias y a sus familias, entre otras.

GUANYA SALUT

Es tracta d’un Servei de promoció de la salut i prevenció en Esclerosi Múltiple que es desenvolupa a través d’un programa d’activitats que fomenten estils de vida saludable i benestar emocional. L’objectiu és que les persones amb EM, les seves famílies i persones cuidadores posin en marxa un conjunt d’accions d’autocura en benefici d’estat de salut, la situació de discapacitat i la qualitat de vida.

EM COMPAÑÍA

Aquest programa contribueix a combatre la solitud no desitjada i l’aïllament social de persones amb EM. A través de l’acompanyament emocional i la participació social, se’ls proporciona espais de companyia de qualitat en els quals conversar, passejar i realitzar activitats que els ajudi a fer front a la solitud i nostàlgia de persones reunides, costums o rutines que ja no estan.

SENSIBILITZACIÓ

Abdem dona a conèixer a la societat el problema de l’Esclerosi múltiple mitjançant diferents esdeveniments anuals. Els més habituals són:
– Mulla’t: Des de fa 26 anys, el segon diumenge de juliol, milers de persones es mullen en platges i piscines de tota l’illa i de tot el país en solidaritat amb les persones que tenen EM.
– Dia Mundial de la EM: se celebra de manera oficial el 30 de maig. Reuneix la comunitat internacional de EM per a compartir històries, conscienciar i fer campanyes de sensibilització.