Diagnòstic

Home / Diagnòstic

Els potencials evocats ajuden a corroborar aquest diagnòstic així com l’estudi del líquid cefalorraquidi. El número i localització de les lesions en la RM poden variar amb el temps, però l’aparició de les lesions de determinades característiques en la RM fan pensar en esclerosi múltiple encara que a vegades és difícil diferenciar amb certesa lesions desmielinitzants d’altres lesions d’origen diferent. Així doncs, la història clínica, l’exploració neurològica, els potencials evocats, la RM i les dades del líquid cefalorraquidi, són importants per a realitzar el diagnòstic d’esclerosi múltiple.