Contacte amb el Comité d’Ètica

Home » Contacte amb el Comité d’Ètica

  Dades del comunicant(1)

  Descripció de la situació

  Documentació aportada


  1 - Les dades aportades seran utilitzats pel Comitè d'Ètica exclusivament a l'efecte de comunicació i informació entre les parts afectades, garantint els principis de confidencialitat i privacitat.

  Redimensionar fuente
  Modo contraste