Contacte amb el Comité d’Ètica

Home » Contacte amb el Comité d’Ètica

    Dades del comunicant(1)

    Descripció de la situació

    Documentació aportada


    1 - Les dades aportades seran utilitzats pel Comitè d'Ètica exclusivament a l'efecte de comunicació i informació entre les parts afectades, garantint els principis de confidencialitat i privacitat.