Como a soci

Home » Como a soci

Existeixen moltes maneres de col·laborar amb ABDEM i l’Esclerosi Múltiple. La teva aportació, per petita que pugui aparèixer, és molt valuosa per a les persones amb Esclerosi Múltiple.

Fer-se soci ens suposa una ajuda periòdica fent costat així a l’estructura econòmica de l’Associació. Per exemple, amb una aportació mensual de 10€, oferim a una persona tractament de fisioteràpia durant un mes.

Recordar-vos que, afectes fiscals, pot deduir part de les seves aportacions a ABDEM amb la Declaració d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’Impost de societats. Per això, necessitem que empleni correctament les dades d’aquest formulari per a accedir als beneficis fiscals i previstos en la llei 49/2002 de 23 de desembre.

  Dades personals

  Marqui la seva opció:

  Domicili

  Contacte

  Quota de soci/a

  Seleccioni la seva aportació i si desitja una altra forma de pagament, contacti amb ABDEM(abdem@abdem.es)

  Domiciliació bancària