Amb el teu llegat

Home / Amb el teu llegat

A part de col·laborar en temes de sensibilització, voluntariat en el Centre, donacions puntuals, etc, existeix un altre tipus de col·laboració.

El testament, que no és obligatori, facilita els tràmits entre els hereus i evita possibles discrepàncies.

Existeix l’opció del llegat testamentari on s’estipula la disposició voluntària de béns o una determinada quantitat de diners a favor d’una persona o una entitat en concret. Si aquest fos el cas, només cal especificar-lo clarament en el testament.